Muud

Dome

Rendis Tallinnas: 2 tk.
Kaitse moving headidele  ilmastiku probleemide eest.
Võimalik kasutada ka rippiuvas asendis.

DTS X-Image

Rendis Tallinnas 2 tk.

Liikuvpea 36 mm diapostiivfilmilt
kujutiste projitseermiseks.
Võib laadida ühe kaadri või kogu
rulli (36 kaadrit).
Juhtimine DMX.
Värvivahtus ja kujutise pööramine 180°.