Valguse ühikud

Allpool on selgitused mõnede valguse mõõtmisel kasutatavate ühikute kohta. Tihti annavad erinevad tootjad  andmeid valgustite kohta erinevates ühikutes, mis tekitab tarbijas segadust.

 

Luumen on valgusvoo ühik. Tähis lm. Luumen võrdub valgusvooga, mida punktvalgusallikas valgustugevusega üks kandela kiirgab ruuminurka üks steradiaan.


Valgusvoog on kiirgusvoog, mis on fikseeritud silma kui instrumendi karakteristiku järgi.


Valgustugevus on ühikulise ruuminurga kohta tulev valgusvoog. Valem: I=dΦ/dΩ. Ühik: [I]SI = 1cd (kandela).


Kandela on kiirgusallikast etteantud suunas kiiratud monokromaatse 540×1012 hertsise kiirgussagedusega ja samas suunas 1/683 vatti steradiaani kohta kiirgustugevust omava kiirguse valgustugevus.


Luks (ladina sõnast lux ‘valgus’) on valgustatuse ühik SI-süsteemis. Tähis on lx. Pinna valgustatus on 1 lx, kui pinna 1 ruutmeetrile langeb valgusvoog 1 luumen.


Steradiaan (tähis sr) on ruuminurga mõõtühik. Steradiaan on tipuga kera keskmesse toetuv ruuminurk, mis eraldab kera pinnal raadiuse ruuduga võrdse pindala.