SWISSON signaali töötlus (DMX, ArtNet, RDM)

XSW ühendab endas tavalise, kõrgekvaliteedilise
Swissoni splitteri ja CRMX raadio DMX tehnoloogia.
Seade on kergesti ümberlülitatav saatja ja vastu-
võtja režiimi vahel. Põhiomadused:
– signaali jagamine nelja optiliselt lahti-
sidestatud väljundi vahel
– signaali võimendamine
– signaali parandamine
– DMX terminaator
– valgustehnika sisendite kaitse näiteks välgu-
löögi esile kutsutud fluktuatsiooni eest.

 

XSR on kõrgekvaliteediline Swissoni splitter,
RDM funktsiooniga, mille omadusteks on:
– signaali jagamine viie optiliselt lahti-
sidestatud väljundi vahel + läbijooks
– signaali võimendamine
– DMX & RDM regenereerimine
– vähendab peegeldumisprobleeme
– sisseehitatud terminaator
– valgustehnika sisendite kaitse näiteks välgu-
löögi esile kutsutud fluktuatsiooni eest.

 

Väga usaldusväärne DMX signaali jagaja.
– signaali jagamine viie optiliselt lahti-
sidestatud väljundi vahel + läbijooks
– olemas ka 10 väljundiga versioon
– signaali võimendamine
– DMX regenereerimine
– vähendab peegeldumisprobleeme
– sisseehitatud terminaator
– valgustehnika sisendite kaitse näiteks välgu-
löögi esile kutsutud fluktuatsiooni eest.

 

XRC-200 on kergesti kasutatav taasesitusseade,
mille kasutamine on jõukohane ka mitte –
professionaalidele. Näiteks muuseumid ja näitused.
XRC’le saab salvetada, valguspuldist või muust
DMX väljundiga seadmest mitu erinevat programmi.

See on seade DMX võrgus esinevate
vigade – ning vigaste DMX seadmete
avastamiseks. XMT on väga lihtsalt
kasutatav.

 

XMT-350 on moderne ja kompaktne
RDM kontroller ja DMX tester. iga RDM
funktsiooniga seade on jälgitav ning
kontrollitav selle testriga. XMT-350
dedekteerib automaatselt kõik võrgus
olevad RDM seadmed. Näiteks kuvab XMT-350
valitud seadme lambi põlemisaega.

 

XPD-28 on RDM (remote device management) võimeline kahe sisendiga DMX signaali jagaja. Seadmel on kaheksa väljundit. Iga väljundit saab individuaalselt kommuteerida, kas ühe või teise sisendiga. Signaali võimendatakse ja värskendatakse seadmes, mis võimaldab ohutult ületada DMX-i standardi 32 seadme piiri. Lisaks saab XPD-28 kasutada „repeater-na“ DMX-signaali edastamiseks ka suurematel vahemaadel. Seadmel on OLED display ja pööratav valits, mis võimaldavad kergesti valida režiime, jälgida olekuid ja avastada probleeme.

Art-Net ja sACN protokollide konverter neljaks DMX universe’iks

Toetab Art-Neti versioone 1 kuni 4

Toetab sACN release ja draft versiooni

Neli  eraldi optiliselt isoleeritud DMX porti, igaüks konfigureeritav kas sisendiks või väljundiks

Graafiline displei ja pöörlev valitsnupp lihtsaks konfigureerimiseks ja täpseks olekuinfo jälgimiseks

Iga DMX väljundi pordi juures Art-Neti või sACN universe’i kiirvalikunupp

Neutrik powerCON sisend ja väljund

Universaalne toide 100-240V

Saadaval kitsam nn. karbiversioon ja laiem nn. rackiversioon (1U)

Mõlemal versioonil väljundpesad tellimisel valitavad kas XLR3, XLR5 või RJ45 EtherCON

 

 

 

Art-Net ja sACN protokollide konverter kaheksaks DMX universe’iks

Toetab Art-Neti versioone 1 kuni 4

Toetab sACN release ja draft versiooni

Kaheksa  eraldi optiliselt isoleeritud DMX porti, igaüks konfigureeritav kas sisendiks või väljundiks

Graafiline displei ja pöörlev valitsnupp lihtsaks konfigureerimiseks ja täpseks olekuinfo jälgimiseks

Iga DMX väljundi pordi juures Art-Neti või sACN universe’i kiirvalikunupp

Neutrik powerCON sisend ja väljund

Universaalne toide 100-240V

Väljundpesad tellimisel valitavad kas XLR3, XLR5 või RJ45 EtherCON

 

 

Optimeeritud Art-Net’i, sACN’i ja Dante jaoks

Neljajärguline andmepakettide prioritiseerimine Dante protokolli signaali optimeerimiseks

Puudub levisaate ribalaiuse piiramine

Kaks eraldi sisemist toiteplokki

Neutrik powerCON sisend ja väljund nii põhi- kui varutoitele

Neutrik etherCON pesad võrguühenduseks

Rackiversioon, kõrgus 1U

Kasutusskeemi näidis

 

 

 

 

 

Optimeeritud Art-Net’i, sACN’i ja Dante jaoks

Kaks trunk reziimis porti – (aggregated redundant port) kiire ja rikkekindla lingi tekitamiseks

Virtuaalvõrgu grupid (IEEE 802.1Q VLANs)

Neljajärguline andmepakettide prioritiseerimine Dante protokolli signaali optimeerimiseks

Puudub levisaate ribalaiuse piiramine

Kaks eraldi sisemist toiteplokki

Neutrik powerCON sisend ja väljund nii põhi- kui varutoitele

Neutrik etherCON pesad võrguühenduseks

Rackiversioon, kõrgus 1U

 

Tüüpiline ühensusskeem

 

 

 

 

XMG-51 DMX võimaldab liita kuni viis DMX liini üheks. Nii saab kasutada mitut DMX valgustuse kontrollerit üheaegselt ühe valgussüsteemi või seadme juhtimiseks. DMX-info ühendatakse vastavalt teie konfiguratsioonile. See võimaldab mergerit kasutada paljudes rakendustes:

512 kanalit saab jagada kuni viie kontrolleri vahel. Näiteks kontroller A juhib kanaleid 1-48, kontroller B juhib kanaleid 50-74 ja kanaleid 200-400 kontrollib kontroller C.

Mitmed kontrollerid saavad samadel kanalitel töötada s.t. näiteks ühe lambi juurde pääseb korraga mitme kontrolleri kaudu. Milline kontroller omab prioriteeti, on seadistatav (HTP; kõrgeima signaali prioriteet , LTP; viimase signaali prioriteet).

Mobiilse valguskontrolleri saab ühendada sündmuskoha erinevates kohtades. Merger tuvastab kontrolleri ühendamise koha ja lülitab vastava pordi automaatselt väljundisse.

„Backup“ kontrollerit saab kasutada samaaegselt peakontrolleriga XMG-51 abil. Peakontrolleri rikke korral lülitab merger  juhitava süsteemi automaatselt „backup“ kontrollerile.

XMG-51-l on sisseehitatud möödapääsulurelee (bypass relay), mis ühendab väljundi toiteallika rikke korral määratud sisendiga.