DMX salvestaja XRC-200

– 64 sequenc-i salvaestamine ja taasesitamine
– 10 konfigureeritavat playlisti
– konfigureeritavad fade-mis ajad
välisseadmena ühendatav, 15 nupuga lihtkontroller
(eraldi tellitav)
– 2 DMX sisendit ja 2 DMX väljundit – 1024 kanalit
– sisseehitatud timer
– USB ühendus update-miseks ja PC tarkvara
– PC tarkvara üleslaadmiseks, allalaadimiseks ja
show-de salvatamiseks

Seadet saab kasutada backup-na ürituse ajal puldi
ning valgusaparatuuri vahel.